white tuxedo, tux, tuxedo, shawl, shawl lapel
White 1 button jacket Shawl lapel White tuxedo

Picture of J Gallanti - Roma
White 2 button notch