White GiNovia Providence
White 2 Button Notch

Ivory GiNovia Providence
Ivory 2 Button Notch Lapel

Picture of Jean Yves - Mirage
Black - Mandarin collar

Picture of Jean Yves - Mystique
White - Mandarin collar

Picture of Perry Ellis - Black Rio
Black - 2 button peak lapel

Picture of Perry Ellis - White Rio
White - 2 button peak lapel